Визия


Институтът и всички негови членове работят за създаването на устойчив и надежден център за здравна информация, анализи, прогнози, стратегии и тактики в областта на управлението, икономиката, организацията, финансирането, бизнес администрацията и осигуряването на качество на здравеопазването и здравното осигуряване в България. Една от целите на организацията е да подобрява координацията и сътрудничеството между отделните изпълнители на медицинска помощ, здравните институции и власти, представителите на здравната и фармацевтичната индустрии, медицинските университети, неправителствения сектор, медиите и чуждестранните партньори.