Условия за ползване


Този интернет сайт е на Междинароден институт за здравеопазване и здравна информация (МИЗЗО). 
При използване на сайта, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата
 
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този интернет сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. 

Отговорност за чуждо съдържание 
МИЗЗО не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тoзи интернет сaйт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права 
Софтуерът, осигуряващ функционирането на този интернет сайт, неговият дизайн, включително цялата разположена на сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на МИЗЗО.