За нас


МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ                    

Мисия

Международният институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО) е независима неправителствена организация, чиято мисия е подобряването на управлението и функционирането на здравната система в България чрез събиране, анализиране и обмен на информация, знания и опит. МИЗЗО е учреден през 2001 г. от екипа, създал концепцията и провел здравната реформа в Република България. За МИЗЗО работят хората, които поставиха началото на изграждането на нова система за здравеопазване в България.

Визия

Институтът и всички негови членове работят за създаването на устойчив и надежден център за здравна информация, анализи, прогнози, стратегии и тактики в областта на управлението, икономиката, организацията, финансирането, бизнес администрацията и осигуряването на качество на здравеопазването и здравното осигуряване в България. Една от целите на организацията е да подобрява координацията и сътрудничеството между отделните изпълнители на медицинска помощ, здравните институции и власти, представителите на здравната и фармацевтичната индустрии, медицинските университети, неправителствения сектор, медиите и чуждестранните партньори.

Ценности

  • Оригиналнoст, творческо мислене и иновации

Ние постоянно търсим и предлагаме нови идеи и поощряваме рационалните иновации, учейки се от успехите и грешките - както нашите, така и на останалите.

  • Отговорност

Ние поемаме рискове, защото умеем да носим отговорност.

  • Точност и коректност

Ние държим на точността в отношенията си с всички членове, партньори и клиенти.

  • Ефективност

Ние се стремим да предлагаме комплексни, но и специфични за всеки клиент услуги, които да задоволяват нуждите и очакванията в максимална степен.

  • Качество и професионализъм

Ние предлагаме услуги, отговарящи на високи професионални стандарти за качество.

 

За контакти:

София 1000, ул. «Цар Симеон 57», ет.3, тел.: 02 926 20 50; 02 926 20 51, факс: 02 983 32 23; 02 926 20 66, e-mail: office@mizzo.bg